środa, 26 kwietnia 2017 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Sąd Rejonowy w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

NIP: 125 - 05 - 59 - 364


Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie:8.00 - 16.00.
Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Wołominie: 

Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 18.00
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30 

Telefon do Czytelni Akt: (22) 787 28 49

Buro Podawcze:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 16.00 (składanie dokumentów w godzinach 16.00 - 18.00 odbywa sie w Biurze Obsługi Interesanta)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30

Kasa Sądu:
poniedziałek: od godz: 11.00 do godz. 17.30 (przerwa: 12.40-13:00)
wtorek - piątek: od godz. 9.00 do godz. 15.30 (przerwa: 12.40-13:00)

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów:
- w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego:  (22) 776 21 44, (22) 776 28 15;

- w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85; 
- w sprawach karnych dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55;
                                           V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
- w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
- w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 3 PAŹDZIERNIKA 2016R. W SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE ZOSTAŁ  URUCHOMIONY PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO. 

 W CELU UZYSKANIA BLIŻSZYCH INFORMACJI PROSIMY O PRZEJŚCIE DO ZAKŁADKI "PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO". 

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.

Kontakt elektroniczny - w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie elektronicznego kontaktu z Sądem Rejonowym w Wołominie proszę przejść do zakładki - Struktura Organizacyjna - Biuro Obsługi Interesanta i stosować się do wskazań Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.


Numery rachunków bankowych:


dochody budżetowe
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty za czynności w księgach wieczystych, opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych,  koszty sądowe)
78 1010 1010 0071 0022 3100 0000

rachunek sum na zlecenie
(zaliczki na koszty postępowania sądowego, na kuratora, na ogłoszenia, na wizje, na biegłych, badania DNA, opłata w kwocie 5 zł - opłata stała - za dokonanie wpisu do Rejestru Spadków)
84 1130 1017 0013 4407 1820 0006

rachunek sum depozytowych
(wadia, czynsze, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia i inne depozyty)
06 1130 1017 0021 1001 2990 0004

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(rozliczenia pracowników z tytułu działalności ZFŚS, spłata pożyczek)
98 1010 1010 0071 0018 9110 0000

rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki)
14 1130 1017 0013 4407 1820 0005

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
■imię i nazwisko / nazwa firmy/;
■wydział, którego wpłata dotyczy;
■sygnatura akt / numer księgi wieczystej;
■numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kontakt z Sądem Rejonowym w Wołominie tylko przez formularz na stronie ePUAP.

Aktualności

KASA SĄDU W DNIU 31.03.2017R.

30.03.2017

 Uprzejmie informujemy, iz Kasa Sądu w dniu 31.03.2017r. (piątek) czynna będzie do godziny 15.00.

KASA SĄDU W DNIU 28.02.2017R.

28.02.2017

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2017r. Kasa Sądu czynna będzie do godziny 15.00 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 20-24.02.2017r.

17.02.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20 lutego - 24 lutego 2017r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM".

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl/pl/informacje/news,9090,bezplatne-porady-w-tygodniu-pomocy-osobom.html

KASA SĄDU W DNIU 31.01.2017R.

30.01.2017

 Uprzejmie informujemy, że KASA SĄDU  w dniu 31.01.2017r. czynna będzie do godz. 15.00. 

HISTORIA SĄDU

30.01.2017

 W związku z planowanym przygotowaniem wystawy fotograficznej: „Sąd Rejonowy w Wołominie wczoraj i dziś – historia Sądu” zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy pozostają Państwo w posiadaniu jakiejkolwiek dokumentacji związanej z budową aktualnej siedziby Sądu przy ul. Prądzyńskiego oraz wszelkiej innej dokumentacji, w tym także jakichkolwiek materiałów fotograficznych, także z poszczególnych etapów budowy. Jeśli tak zwracam się z prośbą o ich wypożyczenie, celem dokonania kopii. Oczywiście po wykorzystaniu materiały zostaną niezwłocznie zwrócone.
Będziemy bardzo wdzięczni za udostępnienie każdego archiwalnego materiału fotograficznego związanego z Sądem zarówno tym przy ul. Prądzyńskiego jak również tym, który mieścił się przy ul. Kościelnej i ul. Armii Krajowej. Jednocześnie z radością przyjmiemy każdą wskazówkę od Państwa gdzie można byłoby takie materiały archiwalne pozyskać.

ZARZĄDZENIE PREZESA I DYREKTORA W SPRAWIE USTALENIA DNI WOLNYCH OD PRACY W 2017R.

03.01.2017

 ZARZĄDZENIE
NR 58 /2016
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie
z dnia 30 grudnia 2016r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r.
dla pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie

Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001r. nr 86, poz. 953 z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. nr 162 poz. 1125 z późn. zm.) oraz z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 ze zm.) zarządzamy, co następuje:

§ 1

Ustalamy dni wolne od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie:

• 02 maja 2017r. – z obowiązkiem odpracowania w dniu 13 maja 2017r.
• 16 czerwca 2017r. – z obowiązkiem odpracowania w dniu 10 czerwca 2017r.

§ 2

W związku z obniżeniem w 2017r. wymiaru czasu pracy w miesiącu listopadzie 2017r. z powodu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2017r. ustalamy dzień 14 sierpnia 2017r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w WołominieOpublikował: Beata Dzięcioł
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: Beata Dzięcioł
Dokument z dnia: 29.12.2016
Dokument oglądany razy: 958 681