wtorek, 6 grudnia 2016 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Sąd Rejonowy w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

NIP: 125 - 05 - 59 - 364


Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie:8.00 - 16.00.
Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Wołominie: 

Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 18.00
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30 

Telefon do Czytelni Akt: (22) 787 28 49

Buro Podawcze:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 16.00 (składanie dokumentów w godzinach 16.00 - 18.00 odbywa sie w Biurze Obsługi Interesanta)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30

Kasa Sądu:
poniedziałek: od godz: 11.00 do godz. 17.30 (przerwa: 12.40-13:00)
wtorek - piątek: od godz. 9.00 do godz. 15.30 (przerwa: 12.40-13:00)

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów:
- w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego:  (22) 776 21 44, (22) 776 28 15;

- w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85; 
- w sprawach karnych dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55;
                                           V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
- w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
- w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 3 PAŹDZIERNIKA 2016R. W SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE ZOSTANIE  URUCHOMIONY PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO. 

 W CELU UZYSKANIA BLIŻSZYCH INFORMACJI PROSIMY O PRZEJŚCIE DO ZAKŁADKI "PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO". 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W BUDYNKU SĄDU NA I PIĘTRZE TRWA REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.

PROSIMY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

  

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z POŁĄCZENIAMI TELEFONICZNYMI Z SĄDEM REJONOWYM W WOŁOMINIE, SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU POŁĄCZEŃ OD OPERATORA SIECI KOMÓRKOWEJ T-MOBILE.  ZA POWYŻSZE PROBLEMY TECHNICZNE, POWODUJĄCE CHWILOWE UTRUDNIENIA  - PRZEPRASZAMY. 

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.

Kontakt elektroniczny - w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie elektronicznego kontaktu z Sądem Rejonowym w Wołominie proszę przejść do zakładki - Struktura Organizacyjna - Biuro Obsługi Interesanta i stosować się do wskazań Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.


Numery rachunków bankowych:


dochody budżetowe
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty za czynności w księgach wieczystych, opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych,  koszty sądowe)
78 1010 1010 0071 0022 3100 0000

rachunek sum na zlecenie
(zaliczki na koszty postępowania sądowego, na kuratora, na ogłoszenia, na wizje, na biegłych, badania DNA, opłata w kwocie 5 zł - opłata stała - za dokonanie wpisu do Rejestru Spadków)
84 1130 1017 0013 4407 1820 0006

rachunek sum depozytowych
(wadia, czynsze, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia i inne depozyty)
06 1130 1017 0021 1001 2990 0004

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(rozliczenia pracowników z tytułu działalności ZFŚS, spłata pożyczek)
98 1010 1010 0071 0018 9110 0000

rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki)
14 1130 1017 0013 4407 1820 0005

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
■imię i nazwisko / nazwa firmy/;
■wydział, którego wpłata dotyczy;
■sygnatura akt / numer księgi wieczystej;
■numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kontakt z Sądem Rejonowym w Wołominie tylko przez formularz na stronie ePUAP.

Aktualności

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

30.11.2016

 Uprzejmie informujemy, że od 2 grudnia 2016r. od godziny 20.00 do 5 grudnia 2016r. do godz. 08.00 nastąpi przerwa w działaniu Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. 

KASA SĄDU W DNIU 30 LISTOPADA 2016r.

29.11.2016

Uprzejmie informujemy, że Kasa Sądu w dniu 30 listopada 2016r. będzie czynna do godz. 15.00.  

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU SPADKOWEGO

25.11.2016

 OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU SPADKOWEGO
Sąd Rejonowy w Wołominie informuje, że zmieniły się przepisy i od 8 września 2016 r. istnieje obowiązek uiszczania dodatkowej opłaty w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Opłatę w wysokości 5 zł wnosi się za wpis do rejestru spadkowego.
Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie przelewu na konto Sądu Rejonowego w Wołominie:
84 1130 1017 0013 4407 1820 0006
Opłata za wpis do rejestru spadkowego nie może być uiszczona za pomocą znaków opłaty sądowej .
Opłata wynosi 5 zł jeżeli wniosek dotyczy jednego spadkodawcy (osoby zmarłej), 10 zł jeżeli wniosek dotyczy dwóch spadkodawców (osób zmarłych) itd.
Brak wymaganej opłaty spowoduje zwrot wniosku.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

04.11.2016

 Sąd Rejonowy w Wołominie włączył się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

Tego dnia, tj. 14 listopada 2016 r. interesanci w wieku 60+ będą obsługiwani bez kolejki.

KASA SĄDU W DNIU 31.10.2016r.

26.10.2016

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31.10.2016R. KASA SĄDU CZYNNA BĘDZIE DO GODZINY 15.00. 

Informacja dot. składania pism, wniosków oraz wydawania odpisów w IV Wydziale Ksiąg Wieczy

10.10.2016

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 10 PAŻDZIERNIKA 2016R. W IV WYDZIALE KSIĄG WIECZYSTYCH Z POWODU AWARII SYSTEMU, NIE BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ PISM, WNIOSKÓW ORAZ UZYSKAĆ ODPISÓW Z KSIĄG WIECZYSTYCH.Opublikował: Beata Dzięcioł
Publikacja dnia: 25.11.2016
Podpisał: Beata Dzięcioł
Dokument z dnia: 25.11.2016
Dokument oglądany razy: 867 130