środa, 16 października 2019 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Sąd Rejonowy w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

NIP: 125 - 05 - 59 - 364


Uchwała numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Wołominie
podjęta na zebraniu w dniu 26 września 2017 roku
w sprawie sytuacji kadrowej Sądu Rejonowego w Wołominie


DANE PORÓWNAWCZE ZA 2018R

DANE PORÓWNAWCZE ZA I KWARTAŁ 2019R

Dane porównawcze za I półrocze 2019r


Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie: 8.00 - 16.00.
Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Wołominie: 

Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia oraz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 18.00
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30 

Buro Podawcze:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 16.00 (składanie dokumentów w godzinach 16.00 - 18.00 odbywa sie w Biurze Obsługi Interesanta)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30


Kasa Sądu:
poniedziałek: od godz: 10.00 do godz. 17.30 (przerwa: 12.40-13:00)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.15 (przerwa: 12.40-13:00)

KASA SĄDU w ostatni dzień roboczy miesiąca czynna jest do godziny 15.00, 

za wyjątkiem grudnia.

KASA SĄDU w miesiącu GRUDNIU - ostatniego dnia roboczego JEST NIECZYNNA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W KASIE SĄDU:

- NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ;

- NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZWROTU OPŁATY SĄDOWEJ;

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZED DOKONANIEM ZAKUPU OPŁATY SĄDOWEJ PROSIMY O UPEWNIENIE SIĘ W STANOWISKACH INFORMACYJNYCH BIURA OBSŁUGI INTERESANTA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY DO POSZCZEGÓLNYCH WNIOSKÓW. 

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
• nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
• nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
• dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:
• na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
• w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
• bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
• wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

INFORMACJE TELEFONICZNE udzielane są pod numerami telefonów:
- w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego:  (22) 776 21 44, (22) 776 28 15;

- w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85; 
- w sprawach karnych dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55;
                                           V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
- w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
- w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;

- Punkt Informacyjny KRK - (22) 276 19 00.

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.

Kontakt elektroniczny - w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie elektronicznego kontaktu z Sądem Rejonowym w Wołominie proszę przejść do zakładki - Struktura Organizacyjna - Biuro Obsługi Interesanta i stosować się do wskazań Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.


Numery rachunków bankowych:
dochody budżetowe
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty za czynności w księgach wieczystych, opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych,  koszty sądowe)
78 1010 1010 0071 0022 3100 0000

rachunek sum na zlecenie
(zaliczki na koszty postępowania sądowego, na kuratora, na ogłoszenia, na wizje, na biegłych, badania DNA, opłata w kwocie 5 zł - opłata stała - za dokonanie wpisu do Rejestru Spadków)
84 1130 1017 0013 4407 1820 0006

rachunek sum depozytowych
(wadia, czynsze, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia i inne depozyty)
06 1130 1017 0021 1001 2990 0004

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(rozliczenia pracowników z tytułu działalności ZFŚS, spłata pożyczek)
98 1010 1010 0071 0018 9110 0000

rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki)
14 1130 1017 0013 4407 1820 0005

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
■imię i nazwisko / nazwa firmy/;
■wydział, którego wpłata dotyczy;
■sygnatura akt / numer księgi wieczystej;
■numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kontakt z Sądem Rejonowym w Wołominie tylko przez formularz na stronie ePUAP.

Aktualności

Pożegnanie SSO Maciej Schulza

26.09.2019

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci

Macieja Schulza

wieloletniego Sędziego, byłego Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi, pełniącego obecnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego VI Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy piątek, 27 września: msza święta zostanie odprawiona w kościele Świętego Krzyża w Warszawie o godz. 13.15, pochówek nastąpi o godz. 15.00 na Cmentarzu Komunalnym Północnym.

Tydzień Mediacji w dniach 14 - 18 października 2019 r.

25.09.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-18 października 2019 r. obchodzony jest Tydzień Mediacji, natomiast w dniu 17 października 2019 r. przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Harmonogram działań Sądu Rejonowego w Wołominie związanych z obchodami MDM znajduje się na stronie internetowej sądu w zakładce Mediacje.

Brak możliwości zakupu e-znaków sądowych w kasie sądu w dniach 14-16.09.2019 r.

12.09.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14 września 2019 r. (sobota) oraz 16 września 2019 r. (poniedziałek) nie będzie możliwości zakupu e-znaków sądowych w kasie Sądu Rejonowego w Wołominie.

W DNIU 2.09.2019R. PO GODZ. 16.00 NIE BĘDĄ DZIAŁAŁY SYSTEMY

30.08.2019

 W związku z zarządzeniem nr 56/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 28.08.2019 r. w związku z odłączeniem sieci Sądu od sieci resortowej MS od godz. 16/00 w dniu 02.09.2019 r. w związku z pełnieniem przez BOI dyżuru do godz. 18/00, uprzejmie informuję, że nie będą działały sytemy: e-opłaty, ksiąg wieczystych, Punktu Informacyjnego KRK.
W związku z powyższym uzyskanie informacji, złożenie wniosku odnośnie ksiąg wieczystych i KRK po godz. 16/00 będzie niemożliwe.

Kancelaria Komornicza nieczynna w dniu 16.08.2019r.

19.08.2019

 Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Komorniczna Nr VIII w Wołominie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosława Malik w dniu 16 sierpnia 2019 r. będzie nieczynna.

Kancelaria Komornicza nieczynna w dniu 16.08.2019r.

19.08.2019

 Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Komorniczna Nr II w Wołominie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza w dniu 16 sierpnia 2019 r. będzie nieczynna.Opublikował: Rafal Kulis
Publikacja dnia: 21.08.2019
Podpisał: Beata Dzięcioł
Dokument z dnia: 28.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 659 867