czwartek, 1 października 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Sąd Rejonowy w Wołominie 

ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

NIP: 125 - 05 - 59 - 364


Sąd informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 r. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)


przywrócony został bieg terminów

Terminy powyższe m.in. w postępowaniach sądowych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, których bieg nie rozpoczął się w związku z dotychczasowo obowiązującym przepisem art. 15 zzs ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, wskazanej na wstępie, zaś terminy w postępowaniach, o których mowa wyżej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15 zzs ust.1 powyższej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy wskazanej na wstępie.

Z powyższego wynika, że terminy procesowe, w tym wyznaczone przez sąd (sądowe) na dokonanie czynności procesowej przez stronę (Powoda/Pozwanego/ Wnioskodawcę/Uczestnika/Oskarżonego/Podejrzanego) rozpoczynają swój bieg, zaś zawieszone biegną dalej.

Powyższe wynika z art. 46 pkt 20) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), który uchylił w całości przepis art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)


WAŻNE DOT. KANCELARII KOMORNICZYCH

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE 

Zarządzenie nr 106/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Wołominie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem w stanie ogłoszonej epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE 106/2020


Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html


W związku ze zwiększonym w ostatnim czasie ryzykiem wirusowego zakażenia pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie, w szczególności koronawirusem SARS – Cov - 2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, zaleca się wszystkim interesantom, stosowanie się do poleceń służb ochrony sądu oraz pracowników Biura Obsługi Interesanta, a także uważne zapoznanie się z informacjami umieszonymi na terenie Sądu Rejonowego w Wołominie w zakresie stosowania środków ochrony przed zakażeniem.

zasady bezpieczeństwa i higieny

Zwracamy uwagę na konieczność zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny oraz poddajemy pod rozwagę zmniejszenie wizyt osobistych w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Wołominie oraz zalecamy kontakt telefoniczny z sądem lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

W związku ze spodziewaną absencją pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie spowodowaną zamknięciem placówek oświatowych uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie mogą nastąpić opóźnienia w realizacji zadań Sądu Rejonowego w Wołominie.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową
do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej sądu lub pracownikowi Biura Obsługi Interesantów tel. (22) 776 21 44 e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl
Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Całodobowa Infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wołominie

(22) 776-38-33

Numer telefonu interwencyjnego: 516 140 961, 510 146 258 Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie: 8.00 - 16.00.


Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Wołominie: 

Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia oraz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 18.00
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30 

Buro Podawcze:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 16.00 (składanie dokumentów w godzinach 16.00 - 18.00 odbywa sie w Biurze Obsługi Interesanta)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30


Kasa Sądu:
poniedziałek: od godz: 10.00 do godz. 17.30 (przerwa: 12.40-13:00)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.15 (przerwa: 12.40-13:00)

Kasa Sądu:

- w ostatni dzień roboczy miesiąca czynna jest do godziny 15.00, 

za wyjątkiem grudnia.

- w miesiącu grudniu - ostatniego dnia roboczego jest nieczynna.

W Kasie Sądu:

- nie ma możliwości płatności kartą płatniczą;

- przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej;

W związku z powyższym przed dokonaniem zakupu opłaty sądowej prosimy o upewnienie się w stanowiskach informacyjnych Biura Obsługi Interesanta o wysokości należnej opłaty do poszczególnych wniosków. 

Numery rachunków bankowych znajdują się w zakładce: Struktura Organizacyjna - Oddział Finansowy. 


INFORMACJE TELEFONICZNE udzielane są pod numerami telefonów:
- w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego: (22) 776 28 15;

- w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85; 
- w sprawach karnych dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55;
                                           V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
- w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
- w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;

- Punkt Informacyjny KRK - (22) 276 19 00.

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.

Kontakt elektroniczny - w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie elektronicznego kontaktu z Sądem Rejonowym w Wołominie proszę przejść do zakładki - Struktura Organizacyjna - Biuro Obsługi Interesanta i stosować się do wskazań Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kontakt z Sądem Rejonowym w Wołominie tylko przez formularz na stronie ePUAP.Opublikował: Emilia Roicka
Publikacja dnia: 01.06.2020
Podpisał: Emilia Roicka
Dokument z dnia: 01.06.2020
Dokument oglądany razy: 1 921 474