sobota, 26 września 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Czynny:

poniedziałek: 09.00 -18.00

wtorek - piątek: 08.30 - 15.30 

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3A, parter - stanowisko G.

tel. (22) 276 19 00

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

1. Należy wypełnić WNIOSEK dostępny na filarze  przy Punkcie  Informacyjnym KRK, na parterze lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwościej (link poniżej). 

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

lub

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

Wniosek należy wypełnić czytelnie

2. Wnieść OPŁATĘ 30 zł w jeden z następujących sposobów:

- w formie znaków opłaty sądowej,

- gotówką w kasie sądu,  

- na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości: 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

3. Złożyć wniosek wraz z dowodem opłaty w stanowisku G. 

Informacje na temat uzyskania zaświadczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie https://ems.ms.gov.pl, http://krk.ms.gov.pl.

Opłata za złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wynosi 20 zł.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego

- Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.2012 poz. 654);
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. 2014 poz. 861);
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. 2014 poz. 841).

Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru KarnegoOpublikował: Emilia Roicka
Publikacja dnia: 06.05.2020
Podpisał: Emilia Roicka
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 19 374