środa, 20 marca 2019 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Aktualności

...

Pokaż aktualności z roku:

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA KASY SĄDU OD 1.06.2018R.

30.05.2018

 Kasa Sądu:
poniedziałek: od godz: 11.00 do godz. 17.30 (przerwa: 12.40-13:00)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.15 (przerwa: 12.40-13:00)

DZIEŃ WOLNY w dniu 1 czerwca 2018r.

28.05.2018

Uprzejmie informujemy, iz Sąd Rejonowy w Wołominie w dniu 1 czerwca 2018r. jest nieczynny. 

Zmiana godzin pracy Kasy Sądu w dniu 27 kwietnia 2018r.

25.04.2018

 Uprzejmie informujemy, ze w dniu 27 kwietnia 2018r. Kasa Sądu będzie czynna do godz. 15.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przyspieszenie rozpoznania sprawy w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

18.04.2018

 
IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH


Pisma o przyspieszenie rozpoznania sprawy poza kolejnością ich wpływu do Sądu

1.Przyspieszenia z urzędu

Wnioski o wpis hipotek umownych bankowych rozpoznawane są poza kolejnością ich wpływu do Sądu.

2. Inne przyspieszenia

Pisma o rozpoznanie wniosku wieczystoksięgowego poza kolejnością wpływu do Sądu złożone w trybie § 56 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych /Dz.U.2015.2316/ rozpoznawane będą nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty wpływu pierwotnego wniosku, którego dotyczy kierowana prośba o przyspieszenie.

Pismo o przyspieszenie rozpoznania wniosku wieczystoksięgowego poza kolejnością wpływu do Sądu powinno zawierać w szczególności motywy skierowania przedmiotowej prośby, poparte ewentualnymi dokumentami wykazującymi istnienie szczególnie uzasadnionego przypadku wskazanego w § 56 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych /Dz.U.2015.2316/.

Przyspieszenie rozpoznania sprawy w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

18.04.2018

 
IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH


Pisma o przyspieszenie rozpoznania sprawy poza kolejnością ich wpływu do Sądu

1.Przyspieszenia z urzędu

Wnioski o wpis hipotek umownych bankowych rozpoznawane są poza kolejnością ich wpływu do Sądu.

2. Inne przyspieszenia

Pisma o rozpoznanie wniosku wieczystoksięgowego poza kolejnością wpływu do Sądu złożone w trybie § 56 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych /Dz.U.2015.2316/ rozpoznawane będą nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty wpływu pierwotnego wniosku, którego dotyczy kierowana prośba o przyspieszenie.

Pismo o przyspieszenie rozpoznania wniosku wieczystoksięgowego poza kolejnością wpływu do Sądu powinno zawierać w szczególności motywy skierowania przedmiotowej prośby, poparte ewentualnymi dokumentami wykazującymi istnienie szczególnie uzasadnionego przypadku wskazanego w § 56 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych /Dz.U.2015.2316/.

E-PŁATNOŚCI

13.04.2018

 E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
• nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
• nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
• dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:
• na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
• w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
• bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
• wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

DZIEŃ 3 KWIETNIA 2018R. DNIEM WOLNYM OD PRACY

28.03.2018

 Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iz zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu nr 38/2017 z dnia 22 listopada 2017r., dzień 3 kwietnia 2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie. 

W związku z powyzszym Sąd Rejonowy w Wołominie w dniu 3 kwietnia 2018r. jest zamknięty. 

19-25 lutego Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

16.02.2018

 22 lutego jest ustanowiony Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. 19 lutego rozpocznie się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” – akcja, która ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” koordynowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i potrwają do 25 lutego br.

PROBLEM Z POŁĄCZENIAMI TELEFONICZNYMI - PROBLEM USUNIĘTY

12.01.2018

PROBLEM Z POŁĄCZENAIMI TELEFONICZNYMI ZOSTAŁ USUNIĘTY W DNIU 15.01.2018R. 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ CHWILOWO WYSTĘPUJĄ PROBLEMY Z POŁĄCZENIAMI TELEFONICZNYMI.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY. Opublikował: Beata Dzięcioł
Publikacja dnia: 18.08.2014
Podpisał: Rafał Kuliś
Dokument z dnia: 10.01.2012
Dokument oglądany razy: 73 333