środa, 16 stycznia 2019 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Dodatkowe dni wolne od pracy w 2018 r.

27.11.2017

Treść zarządzenia (Plik PDF)

ZARZĄDZENIE
NR 38/2017
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r.
dla pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie

Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) oraz z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzamy, co następuje:

§ 1

Ustalamy dni wolne od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie:

• 01 czerwca 2018 r. – z obowiązkiem odpracowania w dniu 09 czerwca 2018r.
• 02 listopada 2018 r. – z obowiązkiem odpracowania w dniu 06 października 2018r.
• 24 grudnia 2018 r. – z obowiązkiem odpracowania w dniu 01 grudnia 2018r.

§ 2

W związku z obniżeniem w 2018 r. wymiaru czasu pracy w miesiącu styczniu 2018 r. z powodu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 06 stycznia 2018 r. ustalamy dzień 03 kwietnia 2018 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie.

§ 3
Zarządzamy zamieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie intranetowej Sądu, w BIP oraz wywieszenie stosownych informacji w miejscach widocznych dla interesantów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opublikował: Rafal Kulis
Publikacja dnia: 27.11.2017

Dokument oglądany razy: 6074
« inne aktualności