piątek, 26 kwietnia 2019 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Przyspieszenie rozpoznania sprawy w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

18.04.2018

 
IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH


Pisma o przyspieszenie rozpoznania sprawy poza kolejnością ich wpływu do Sądu

1.Przyspieszenia z urzędu

Wnioski o wpis hipotek umownych bankowych rozpoznawane są poza kolejnością ich wpływu do Sądu.

2. Inne przyspieszenia

Pisma o rozpoznanie wniosku wieczystoksięgowego poza kolejnością wpływu do Sądu złożone w trybie § 56 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych /Dz.U.2015.2316/ rozpoznawane będą nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty wpływu pierwotnego wniosku, którego dotyczy kierowana prośba o przyspieszenie.

Pismo o przyspieszenie rozpoznania wniosku wieczystoksięgowego poza kolejnością wpływu do Sądu powinno zawierać w szczególności motywy skierowania przedmiotowej prośby, poparte ewentualnymi dokumentami wykazującymi istnienie szczególnie uzasadnionego przypadku wskazanego w § 56 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych /Dz.U.2015.2316/.

Opublikował: Beata Dzięcioł
Publikacja dnia: 18.04.2018

Dokument oglądany razy: 4247
« inne aktualności