sobota, 20 lipca 2019 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Akty prawne regulujące mediacje

 
Akty prawne regulujące postępowanie mediacyjne:


1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych z dnia 07 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 56, poz. 591)
3. Kodeks Postępowania Cywilnego, dział II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, rozdział 1 – Mediacja i postępowanie pojednawcze
4. Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporówOpublikował: Rafal Kulis
Publikacja dnia: 01.12.2015
Podpisał: Rafał Kuliś
Dokument z dnia: 01.12.2015
Dokument oglądany razy: 7 927