środa, 8 lipca 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Komunikaty

 Komunikat dotyczący incydentu INODO 1/2018

Sąd Rejonowy w Wołominie uprzejmie informuje o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Wołominie, w związku z sprawowaniem dozoru kuratorskiego. Naruszenie ochrony danych osobowych polega na utracie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) grupy dozorowanych i może mieć negatywny wpływ na integralność i poufność przetwarzanych danych. Niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia, Administrator podjął następujące środki w celu usunięcia/zminimalizowania ewentualnych skutków, tj. zobowiązał kuratorów zawodowych, aby wszelka dokumentacja zwierająca dane kontaktowe osób dozorowanych znajdowała się w szyfrowanych plikach (zabezpieczonych specjalnym programem szyfrującym), aby w przypadku ich utraty nie było możliwości ich odczytu dla osób nieuprawnionych. Administrator zapewnia, że podjął niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prośba o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w siedzibie Sądu, lub pod adresem poczty elektronicznej iodo@wolomin.sr.gov.pl Niniejsze zawiadomienie zostało przygotowane przez Administratora zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych mającego zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Dodatkowo, zgodnie z tymi wymogami, Administrator przekazał zawiadomienie o przedmiotowym naruszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Opublikował: Rafal Kulis
Publikacja dnia: 30.10.2018
Podpisał: Rafał Kuliś
Dokument z dnia: 30.10.2018
Dokument oglądany razy: 2 613