niedziela, 24 marca 2019 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

To jest wersja archiwalna z dnia 08.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: informacja dot. przyjmowania wniosków w dniu 22.01.2019r. oraz w dniu 23.01.2019r.

Sąd Rejonowy w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

NIP: 125 - 05 - 59 - 364


Uchwała numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Wołominie
podjęta na zebraniu w dniu 26 września 2017 roku
w sprawie sytuacji kadrowej Sądu Rejonowego w Wołominie


Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie: 8.00 - 16.00.
Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Wołominie: 

Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia oraz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 18.00
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30 

Buro Podawcze:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 16.00 (składanie dokumentów w godzinach 16.00 - 18.00 odbywa sie w Biurze Obsługi Interesanta)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30

Kasa Sądu:
poniedziałek: od godz: 10.00 do godz. 17.30 (przerwa: 12.40-13:00)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.15 (przerwa: 12.40-13:00)

KASA SĄDU w ostatni dzień roboczy miesiąca czynna jest do godziny 15.00, 

za wyjątkiem grudnia.

KASA SĄDU w miesiącu GRUDNIU - ostatniego dnia roboczego JEST NIECZYNNA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W KASIE SĄDU:

- NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ;

- NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZWROTU OPŁATY SĄDOWEJ;

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZED DOKONANIEM ZAKUPU OPŁATY SĄDOWEJ PROSIMY O UPEWNIENIE SIĘ W STANOWISKACH INFORMACYJNYCH BIURA OBSŁUGI INTERESANTA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY DO POSZCZEGÓLNYCH WNIOSKÓW. 

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
• nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
• nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
• dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:
• na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
• w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
• bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
• wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

INFORMACJE TELEFONICZNE udzielane są pod numerami telefonów:
- w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego:  (22) 776 21 44, (22) 776 28 15;

- w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85; 
- w sprawach karnych dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55;
                                           V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
- w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
- w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;

- Punkt Informacyjny KRK - (22) 276 19 00.

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.

Kontakt elektroniczny - w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie elektronicznego kontaktu z Sądem Rejonowym w Wołominie proszę przejść do zakładki - Struktura Organizacyjna - Biuro Obsługi Interesanta i stosować się do wskazań Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.


Numery rachunków bankowych:
dochody budżetowe
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty za czynności w księgach wieczystych, opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych,  koszty sądowe)
78 1010 1010 0071 0022 3100 0000

rachunek sum na zlecenie
(zaliczki na koszty postępowania sądowego, na kuratora, na ogłoszenia, na wizje, na biegłych, badania DNA, opłata w kwocie 5 zł - opłata stała - za dokonanie wpisu do Rejestru Spadków)
84 1130 1017 0013 4407 1820 0006

rachunek sum depozytowych
(wadia, czynsze, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia i inne depozyty)
06 1130 1017 0021 1001 2990 0004

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(rozliczenia pracowników z tytułu działalności ZFŚS, spłata pożyczek)
98 1010 1010 0071 0018 9110 0000

rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki)
14 1130 1017 0013 4407 1820 0005

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
■imię i nazwisko / nazwa firmy/;
■wydział, którego wpłata dotyczy;
■sygnatura akt / numer księgi wieczystej;
■numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kontakt z Sądem Rejonowym w Wołominie tylko przez formularz na stronie ePUAP.

Aktualności

INFORMACJA DOT. SYSTEMU IV WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH

27.02.2019

Uprzejmie informujemy, iż uległa zmiana związana  z wdrażaniem nowej wersji SOWKW, z której wynika, że  system SOWKW nie będzie działał od dnia 28.02.2019r. od 15:00 do dnia 1.03.2019r. do godz. 12:00. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

18-22 lutego 2019 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

18.02.2019

 W dniach od 18 lutego do 22 lutego 2019 roku obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W ramach akcji można skorzystać z darmowej pomocy prawnej.
W utworzonym w Sądzie Rejonowym w Wołominie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, informacji i pomocy, udzielać będą sądowi kuratorzy zawodowi, w godzinach 10.00 – 14.00, sala nr 126 (I piętro).

UNIEWAŻNIENIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ SSR ELIZY OBLICKIEJ

31.01.2019

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie unieważnia legitymację służbową nr 234 wydaną przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie pani Elizie Oblickiej - Sędziemu Sądu Rejonowego w Wołominie, w związku z jej utratą.

ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO IV WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH

21.01.2019

 W związku z trwającymi pracami nad wgrywaniem nowej wersji w systemie SOWKW, związanej z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności  - uprzejmie informujemy, iz  wnioski wieczystoksięgowe przyjmowane będą w dniu 22 stycznia 2019r. do godz. 15:00, natomiast  w dniu 23.01.2019r. od godziny 10:00. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

KASA SĄDU W DNIU 31.12.2018R. NIECZYNNA

17.12.2018

 Uprzejmie informuję, iż Kasa Sądu ostatniego pracującego dnia miesiąca W grudniU tj. 31.12.2018r. jest nieczynna. 

DZIEŃ 31.12.2018r.

17.12.2018

 Uprzejmie informuję, iż zgodnie z zarządzeniem nr 53/18 Prezesa Sądu z dnia 12.12.2018r. Biuro Obsługi Interesanta,  Biuro Podawcze Sądu oraz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego czynne będą w dniu 31.12.2018r. w godz. 08:30 - 12:00. Opublikował: Beata Dzięcioł
Publikacja dnia: 08.11.2018
Podpisał: Beata Dzięcioł
Dokument z dnia: 06.11.2018
Dokument oglądany razy: 1 421 170