sobota, 6 czerwca 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


I EDYCJA - Projekt edukacyjno - szkoleniowyMATERIAŁY DO POBRANIA:

Założenia projektu

Plan zajęć

Wniosek o uczestnictwo

Plakat informacyjny (A3)


INFORMACJA
Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie, informuje, iż we współpracy z Prokuraturą Rejonową w Wołominie oraz Komendą Powiatową Policji w Wołominie realizują projekt edukacyjno – szkoleniowy, pod nazwą: „Lekcje Prawa w Sądzie”.
Pomysł zorganizowania i przeprowadzenia projektu, zainspirowany został ogólnopolską kampanią na rzecz edukacji prawnej i jest kontynuacją działań Sądu Rejonowego w Wołominie związanych z propagowaniem obywatelskich postaw i budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnianiem idei mediacji – jako sztuki i umiejętności alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów i konfliktów.
W ramach realizowanej podstawy programowej projektu dla klas 6 - 8 szkół podstawowych, jak również ustępujących klas gimnazjalnych, w bieżącym roku szkolnym, w dniach 22 i 24 maja oraz 7 czerwca 2018 roku w „Lekcjach Prawa w Sądzie” udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Leśniakowiźnie i Dąbrówce oraz z Wołomina. Zajęcia poświęcone były upowszechnianiu oraz promowaniu praw i wolności, które podnoszą wiedzę i świadomość prawną oraz umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu, mającym również na celu zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie.


Z ramienia Sądu zajęcia przeprowadzili Sędziowie Sądu Rejonowego w Wołominie
(Pani Agnieszka Olszewska, Pani Barbara Dudzińska – Półrolniczak, Pani Agnieszka Bus – Masłosz), którzy wprowadzili młodzież w arkana organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zapoznali z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa oraz przybliżyli przebieg procesu sądowego. Przedstawianie powyższych zagadnień miało również walor pedagogiczny gdyż ukierunkowane było na kształtowanie obywatelskich postaw i rozwijanie kompetencji społecznych.
Zadaniach i kompetencje Prokuratury przedstawiły Panie: Prokurator Rejonowy w Wołominie – Pani Elżbieta Gromek-Kukuryk, zastępca Prokuratora Rejonowego Pani Aneta Zalewska oraz Prokurator - Pani Magdalena Powierża, które oprócz organizacji i kompetencji prokuratorów poruszyły również tematykę związaną z zasadami zachowania bezpieczeństwa.
Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich – Pan Adam Piskorek omówił kwestie odpowiedzialności osób nieletnich, przedstawił i scharakteryzował środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich sprawców, którzy popełnili czyny karalne.
Zajęcia związane z zadaniami i kompetencjami Policji prowadziła z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, podinspektor Pani Wioletta Zychnowska. Policjantka omówiła zagadnienia związane z organizacją i strukturą Policji, kompetencjami i uprawnieniami funkcjonariuszy Policji oraz zasady zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Uczniowie mieli również możliwość praktycznego zapoznania się z aspektami pracy Policji, podczas fakultatywnej wycieczki edukacyjnej do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, która odbywała się bezpośrednio po zakończeniu zajęć w Sądzie.
Zajęcia w ramach projektu „Lekcji Prawa w Sądzie” uzupełnione zostały o praktyczne zapoznanie uczniów z infrastrukturą Sądu poprzez oprowadzenie uczestników po gmachu Sądu, (również w miejscach niedostępnych dla interesantów – takich jak: pomieszczenia aresztowe, niebieski pokój, sale rozpraw, a także pokoje urzędników, stanowiska Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego), czemu towarzyszyło omówienie przeznaczenia i funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz jednostek organizacyjnych Sądu.


Tę część zajęć poprowadziła Pani Agnieszka Żuk – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, która również z ramienia Prezesa Sądu Rejonowego – Pana Mariusza Matusika nadzorowała całość zajęć, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora powyższego projektu.
Ogólnie należy wskazać, iż projekt edukacyjno – szkoleniowy, pod nazwą: „Lekcje Prawa w Sądzie” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony szkół i będzie kontynuowany w nadchodzącym roku szkolnym.
Do tej chwili napłynęło 27 zgłoszeń z różnych szkół z terenu powiatu wołomińskiego, które będziemy starali się sukcesywnie realizować, począwszy od miesiąca września 2018 roku.Opublikował: Rafal Kulis
Publikacja dnia: 04.10.2019
Podpisał: Rafał Kuliś
Dokument z dnia: 04.10.2019
Dokument oglądany razy: 699