czwartek, 1 października 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).


Ministerstwo Sprawiedliwości broszury i publikacje


Lekarze sądowi - informacje oraz wykaz.

Biegli sądowi -informacje oraz wykaz.

Tłumacze przysięgli - informacje oraz wykaz

Wykaz tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2015 (plik PDF)


Zarządzenie Nr. 31/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie utwozenia Portalu Orzeczeń (plik PDF)


Zarządzenie Nr. 40/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie wprowadzenia i stosowania monitoringu (plik PDF)


PRZEDSIĘBIORCO !

WPŁATA NA KONTO PRYWATNYCH PODMIOTÓW

NADSYŁAJĄCYCH ZAWIADOMIENIA DO SPÓŁEK JEST

DOBROWOLNA I NIE MA CHARAKTERU OBOWIĄZKU

WYNIKAJĄCEGO Z PRZEPISÓW PRAWA !!!

PRZEPISY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK PUBLIKACJI WPISU DP

KRS W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

- OPŁATA WNOSZONA JEST NA RACHUNEK SĄDU !!!
Opublikował: Anna Brzezińska
Publikacja dnia: 19.11.2019
Podpisał: Rafał Kuliś
Dokument z dnia: 10.01.2012
Dokument oglądany razy: 52 718